Jump to main content
IndustriALL logotype

DESA’da Sendika karşıtlığı artıyor

11 December, 2012Türkiye’de DESA’nın deri fabrikalarında sistematik şekilde baskı ve ayrımcılığa uğrayan Deri-İş üyelerine destek için HAREKETE GEÇ!

Desa; Prada, Gucci, Debenhams, Whistless, Marks and Spencer gibi birçok tanınmış markaya üretim yapan, İstanbul, Düzce ve Çorlu’daki üç fabrikasında yaklaşık 2000 çalışanıyla Türkiye’de deri sektöründe önde gelen ihracatçı firmalardandır.

Deri-İş ve üyeleri sendika DESA’nın fabrikalarında örgütlenmeye başladığı 2008’den bu yana artan şekilde sistematik ayrımcılığa uğramaktadır.

Deri-İş’i desteklemek için IndustriALL Küresel Sendika ve Avrupa Sendikası sizden web sayfalarındaki mesajı DESA’ya ileterek DESA’dan sendika karşıtlığına son vermesini ve örgütlenme özgürlüğünü tanımasını talep etmeniz için çağrıda bulunmaktadır.

2008’den bu yana, 50’den fazla haksız işten çıkarma ve mobbinge dair açılan mahkemenin çoğunluğunu DESA kaybetmiş ve mahkemelerce sendika karşıtı olarak tanımlanmıştır.

DESA’nın fabrikalarında sendikal haklara saygı göstermesi için daha öncesinde ITGLWF tarafından uluslar arası bir kampanya gerçekleştirilmiştir. Kampanyanın ve mahkeme kararlarının sonucunda Ağustos 2009’da taraflar bir protokol imzalayarak birbirlerini tanımışlar ve DESA sendikal haklara saygı göstereceğini belirtmiştir.

Protokolün ardından DESA siparişlerini geri almıştır. Ancak DESA yönetimi protokole uymamış ve sendika karşıtı çalışmalarını sürdürmüştür.

DESA yönetimi sendika üyelerine yönelik çok çeşitli mobbing yöntemleri kullanarak sendika üyeliğinden istifaya zorlamakta veya çeşitli teşviklerle gönüllü olarak işten çıkmaları için çaba göstermektedir. Mobbingin en yoğun yöntemi ise sendika üyelerine ayrımcılık yapan performans ölçüm belgelerinin işçinin rızası dışında imzalattırılmaya çalışılmasıdır. Sendika üyeleri yönetimin ayrımcı politikalarını protesto ederek belgeleri imzalamayı reddettiklerinde ise DESA’dan işten atılacakları tehdidini içeren ihtar mektupları almaktadır.

Bu yılın Ocak ile Nisan ayları arasında 25 sendika üyesi 111 ihtar almıştır. Müdürler, bant sorumluları ve güvenlik amirleri düzenli olarak işçilere bağırarak ve onlara hakaret ederek sendika üyelerini provoke etmektedir. Sendika üyeleri bu ayrımcı politikalara karşı mahkemelere suç duyurusunda bulunmuştur. Bazı üyeler mahkemeleri kazanırken, birçoğu da psikolojik rahatsızlıklar yaşamaya başlamıştır.

Son olarak şirket yöneticileri işçilerin hırsızlık yapabilecekleri iddiasıyla işçilerin kazaklarını çıkarmaya zorlamaktadır. Ayrıca sendika üyeleri aynı departmanda çalıştırılarak diğer işçilerden tecrit edilmekte, böylece sendika üyeliğinin artması engellenmek istenmektedir.

IndustriALL Küresel Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ve IndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Luc Triangle “Uzun süredir devam eden bu sendika karşıtı hikaye sona ermelidir” demektedir. “DESA, sorunu diyalogla çözmek için gösterdiğimiz tüm çabaları karşılıksız bırakmıştır. Şimdi tüm üyelerimizi ve destekçilerimizi kampanyamıza katılmaya çağırıyoruz, böylece DESA işçileri temel haklarını özgürce kullanabilsinler”.

Lütfen bu web sayfasındaki email dilekçesini kullanarak mesajlarınızı DESA yönetimine iletin ve sendika karşıtlığına son vererek örgütlenme özgürlüğü hakkına saygı göstermesi çağrısında bulunun.